Materiaalia » Luentoesitykset

Luentoesitykset

23.3.2010 Työkokous mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista, Kokkola

Asumispalvelusuositukset, Esa Nordling
Asiakasyhteistyö, Katja Tuliniemi
Työkokous, Kokemustutkijat Kaisa Saavalainen ja Tom Stenman

15.-16.11.2010 Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät, Kokkola

Mieli 2009: Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpano, Esa Nordling
Päihde- ja mielenterveystyö kuntoutujan näkökulmasta, Tom Stenman ja Kaisa Saavalainen
Kokemuksia päihdepalveluiden yhteistyöstä psykiatrian ja perusterveydenhuollon kanssa, Anneli Raatikainen
Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito - hoitoketjun merkitys, Mauri Aalto
Toimivat päihde- ja mielenterveyspalvelut kansainvälisten tutkimusten valossa, Esa Aromaa
Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen. Huomioita ja kommentteja kehittämishankkeen näkökulmasta, Minna Laitila
Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät, Marjo Hannu-Jama
Vauvan parhaaksi - äidin kuntoutuminen päihderiippuvuudesta odotus- ja vauva-aikana, Pia Kotanen
Sonet Botnia - Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan kehittämiskeskus, Arto Rautajoki
Peliriippuvuuden terapeuttinen ja lääkinnällinen hoito, Tuuli Lahti

9.3.2011 Työikäisten toimiva hoitoketju psykiatriassa koulutusiltapäivä, Kokkola

Työkyvyttömyyden psykososiaaliset riskitekijät, Marianna Virtanen

Työterveyshuollon ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen, Katinka Tuisku

Nuorten viestejä vanhemmille, Suomen Mielenterveysseura

Nuorten toivelista aikuisille (doc)

28.4.2011 Kivun, ahdistuksen ja unettomuuden hoito päihderiippuvaisella potilaalla

Päihdeongelmaisen kivun, ahdistuksen ja unihäiriön hoito, Soili Lamminen

28.4.2011 Kaksoisdiagnoosipotilaan lääkinnällinen ja psykososiaalinen kuntoutus haasteena perus- ja erityispalveluissa

Monidiagnoosipotilaan kuntoutuksen haasteet, Soili Lamminen

 

5.9. - 7.9.2011 VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä.

Päivien avaus. Timo E. Korva, ylijohtaja, Lapin aluehallintovirasto

Depression merkitys. Heli Koivumaa-Honkanen, professori, Oulun yliopisto/Lapin sairaanhoitopiiri

Liikunta ja mieliala. Sami Leppämäki, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, HYKS/Psykiatria

Potilaan hengellisyys apuna depressiossa? Jaana Räntilä, pastori/psykoterapeutti, Therapeia, Helsinki

Muutokset suomalaisten juomatavoissa. Pia Mäkelä, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Uuden hallituksen linjaukset. Marina Erhola, ylijohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ehkäisevä päihdetyö uudella hallituskaudella - mahdollisuuksien taidetta! Ismo Tuominen, hallitusneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö

Depression hoidon näkymät perusterveydenhuollossa. Maria Vuorilehto, LT, depressiotutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli. Kirsi Riihimäki, ylilääkäri, hankepäällikkö, Vantaalaisen hyvä mieli-hanke

Mobiilivinkki®-tekstiviestipalvelu. Karita Niittymäki, hankesuunnittelija, Mobiiliapu-hanke

Mielenterveystaidot koululaisille. Elina Marjamäki, hankekoordinaattori, Suomen mielenterveysseura

Masennus ja samanaikaissairastavuus nuorilla. Antti Kuulasmaa, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Lapin perheklinikka Oy

Toimiva lapsi & perhe: Lapset puheeksi - verkostot suojaksi Lapissa. Tytti Solantaus, lastenpsykiatri, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Missä ollaan ja minne mennään psykiatriassa ja mielenterveystyössä. Jouko Lönnqvist, professori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto

Yhteisöllisyyden terveysvaikutuksia. Pirjo Lindfors, LT, erikoislääkäri, tutkija, Hjelt-instituutti, HUS, KHKS

Moniammatillinen työryhmätyöskentely masennuksen hoidossa. Marjo Romakkaniemi, YTL, yliopisto-opettaja, Lapin yliopisto

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa. Britta Sohlman, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyyvinvoinnin laitos

Masennus ja ikääntyneet. Marja Saarenheimo, vanhempi tutkija, Vanhustyön keskusliitto

 

Työelämän teemapäivä 14.9.2011, Kokkola

Terve mieli työssä. Projektipäällikkö KM Tuula Löf, Tervein Mielin Pohjois-Suomessa -hanke

Aluehallintouudistus, työsuojelun painoalueet ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Työsuojelutarkastaja Raija Jääskelä, Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue.

Työterveyshuollon näkökulma työsuojeluun. Työterveyslääkäri  Outi Paloneva, Työplus

Lisää liikettä työelämään – liikunta osana työpäivää. LTM Seija Naumanen, FitCore ky

Työkyvyttömyyden psykososiaaliset riskitekijät. Dosentti Marianna Virtanen, Työterveyslaitos

Työkyvyn arvio mielenterveyshäiriöissä. Ylilääkäri Katinka Tuisku, Työterveyslaitos